Công Ty Cổ Phần Diên Hồng Holdings

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Diên Hồng Holdings

5901164468

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901164468 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Diên Hồng Holdings được thành lập vào ngày 21/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001714978 - Công Ty TNHH LBQ Tỉnh Đắk Lắk