Công Ty TNHH Một Thành Viên Triệu Đô Gia Lai

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Triệu Đô Gia Lai

5901164411

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901164411 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Triệu Đô Gia Lai được thành lập vào ngày 20/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập