Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Mangyang

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Mangyang

5901159362

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901159362 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Mangyang được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001706487 - Công Ty TNHH TM Dad Tỉnh Đắk Lắk