Công Ty TNHH Khoáng Sản Phùng Hưng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Khoáng Sản Phùng Hưng

5901158979

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901158979 là mã số thuế của Công Ty TNHH Khoáng Sản Phùng Hưng được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập