Công Ty TNHH Quỳnh May Gia Lai

Địa chỉ

Công Ty TNHH Quỳnh May Gia Lai

5901156883

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901156883 là mã số thuế của Công Ty TNHH Quỳnh May Gia Lai được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập