Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Mầm Xanh Gia Lai

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Mầm Xanh Gia Lai

5901156869

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901156869 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Mầm Xanh Gia Lai được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập