Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Tiến Phát Gia Lai

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Tiến Phát Gia Lai

5901156844

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901156844 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Tiến Phát Gia Lai được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập