Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Kế Xây Dựng Minh Lộc Gia Lai

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Kế Xây Dựng Minh Lộc Gia Lai

5901154501

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901154501 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Kế Xây Dựng Minh Lộc Gia Lai được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập