Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Điện Mặt Trời Chư Sê 2

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Điện Mặt Trời Chư Sê 2

5901154445

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901154445 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Điện Mặt Trời Chư Sê 2 được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập