Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Kim Quy Gia Lai

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Kim Quy Gia Lai

5901154364

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901154364 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Kim Quy Gia Lai được thành lập vào ngày 15/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập