Công Ty TNHH Một Thành Viên Quyền Tiến Gia Lai

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quyền Tiến Gia Lai

5901151194

Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại:

Mã số 5901151194 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Quyền Tiến Gia Lai được thành lập vào ngày 02/08/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập