Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Năng Lượng Nhật Gia Nghĩa

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Năng Lượng Nhật Gia Nghĩa

5901135178

Thôn An Quý, Xã Phú An, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại: 0986200099

Mã số 5901135178 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Năng Lượng Nhật Gia Nghĩa được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập