DNTN Gia Hoàng Nguyễn

Địa chỉ

DNTN Gia Hoàng Nguyễn

5901133050

117 Thống Nhất, Thị Trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai
Số điện thoại: 0339009222

Mã số 5901133050 là mã số thuế của DNTN Gia Hoàng Nguyễn được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập