Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dự Án Bình Minh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dự Án Bình Minh

5801462982

Tỉnh Lâm Đồng
Số điện thoại:

Mã số 5801462982 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dự Án Bình Minh được thành lập vào ngày 29/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập