Công Ty TNHH Cửu Thái Gia

Địa chỉ

Công Ty TNHH Cửu Thái Gia

5801421182

Số 91A/12 Thái Phiên, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Số điện thoại: 02633585739

Mã số 5801421182 là mã số thuế của Công Ty TNHH Cửu Thái Gia - còn có tên giao dịch là CUU THAI GIA COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập