Công Ty TNHH Công Nghệ Chăn Nuôi Nano Invest

Địa chỉ

Công Ty TNHH Công Nghệ Chăn Nuôi Nano Invest

5702083983

Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:

Mã số 5702083983 là mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Chăn Nuôi Nano Invest được thành lập vào ngày 04/05/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập