Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ngọc Khang Anh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ngọc Khang Anh

5702082690

Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:

Mã số 5702082690 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ngọc Khang Anh được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập