Công Ty TNHH Thương Mại Zhba

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Zhba

5702082676

Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:

Mã số 5702082676 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Zhba được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập