Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Minh Khiêm Group

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Minh Khiêm Group

5702076908

Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:

Mã số 5702076908 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Minh Khiêm Group được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập