Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Và Kiến Trúc Xanh Quảng Ninh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Và Kiến Trúc Xanh Quảng Ninh

5702076898

Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:

Mã số 5702076898 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Và Kiến Trúc Xanh Quảng Ninh được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập