Công Ty TNHH Kim Ngân Quảng Ninh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Kim Ngân Quảng Ninh

5702073463

Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:

Mã số 5702073463 là mã số thuế của Công Ty TNHH Kim Ngân Quảng Ninh được thành lập vào ngày 14/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001712931 - Công Ty TNHH E.Sun Tỉnh Đắk Lắk
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập