Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Bạch Đằng

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Bạch Đằng

5702066145

Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:

Mã số 5702066145 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Bạch Đằng được thành lập vào ngày 19/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập