Công Ty Cổ Phần Minh Tâm.HT

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Minh Tâm.HT

5702062373

Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:

Mã số 5702062373 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Minh Tâm.HT được thành lập vào ngày 16/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập