Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghiệp Hoa Sơn

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghiệp Hoa Sơn

5702062084

Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:

Mã số 5702062084 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghiệp Hoa Sơn được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập