Công Ty TNHH Thủy Hải Sản Vịnh Bái Tử Long

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thủy Hải Sản Vịnh Bái Tử Long

5702058602

Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:

Mã số 5702058602 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thủy Hải Sản Vịnh Bái Tử Long được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập