Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Lắp Điện Và Công Trình Xây Dựng

Địa chỉ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Lắp Điện Và Công Trình Xây Dựng

5702053643

Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:

Mã số 5702053643 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Lắp Điện Và Công Trình Xây Dựng được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập