Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Xây Dựng Đình Trọng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Xây Dựng Đình Trọng

5702053587

Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:

Mã số 5702053587 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Xây Dựng Đình Trọng được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập