Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Star Land

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Star Land

5702048379

Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:

Mã số 5702048379 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Star Land được thành lập vào ngày 01/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập