Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sản Xuất Thương Mại Phương Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sản Xuất Thương Mại Phương Nam

5702025861

Tổ 5, Khu 1, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại:

Mã số 5702025861 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sản Xuất Thương Mại Phương Nam - còn có tên giao dịch là PHUONG NAM PRODUCTION TECHNOLOGY TRADING JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 13/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5801439687 - Công Ty TNHH Cosfit Tỉnh Lâm Đồng