Công Ty TNHH MTV KCX

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV KCX

5600336071

Tỉnh Điện Biên
Số điện thoại:

Mã số 5600336071 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV KCX được thành lập vào ngày 23/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập