Công Ty TNHH MTV Ben Mộc Châu

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Ben Mộc Châu

5500601618

Số nhà 107, Đường Lê Thanh Nghị, Tiểu khu Nhà Nghỉ, Thị Trấn Nt Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
Số điện thoại: 0966630220

Mã số 5500601618 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Ben Mộc Châu được thành lập vào ngày 17/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập