Công Ty TNHH Namiwa Kim Bôi Hòa Bình

Địa chỉ

Công Ty TNHH Namiwa Kim Bôi Hòa Bình

5400524818

Tỉnh Hòa Bình
Số điện thoại:

Mã số 5400524818 là mã số thuế của Công Ty TNHH Namiwa Kim Bôi Hòa Bình được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập