Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoshi Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoshi Việt Nam

5400522433

Tỉnh Hòa Bình
Số điện thoại:

Mã số 5400522433 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoshi Việt Nam được thành lập vào ngày 13/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5801455689 - Công Ty TNHH Unid Tỉnh Lâm Đồng
  2. 8597553859 - Công Ty TNHH Test Test Test 21.01 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh