Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phân Bón Organic Viejoy Farm Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phân Bón Organic Viejoy Farm Việt Nam

5400521020

Tỉnh Hòa Bình
Số điện thoại:

Mã số 5400521020 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phân Bón Organic Viejoy Farm Việt Nam được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5702066949 - Công Ty TNHH TG86 Tỉnh Quảng Ninh
  2. 5702066674 - Công Ty TNHH Daxin Tỉnh Quảng Ninh