Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Và Khai Thác Dịch Vụ Nghỉ Dưỡng Tây Bắc

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Và Khai Thác Dịch Vụ Nghỉ Dưỡng Tây Bắc

5400519494

Tỉnh Hòa Bình
Số điện thoại:

Mã số 5400519494 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Và Khai Thác Dịch Vụ Nghỉ Dưỡng Tây Bắc được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập