Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phương Đông Hòa Bình

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phương Đông Hòa Bình

5400517955

Tỉnh Hòa Bình
Số điện thoại:

Mã số 5400517955 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phương Đông Hòa Bình được thành lập vào ngày 01/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập