Công Ty TNHH Máy Ép Kính Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH Máy Ép Kính Việt Nam

5400514136

Số nhà 84, đường Đại lộ Thịnh Lang, tổ 16, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Số điện thoại: 0971886866

Mã số 5400514136 là mã số thuế của Công Ty TNHH Máy Ép Kính Việt Nam được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập