5300806463 - Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Minh Đăng

Thông Tin

Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Minh Đăng

Số 208, Đường Lương Khánh Thiện
Phường Duyên Hải, Thành Phố Lào Cai
Lào Cai 31110, Việt Nam Số điện thoại: 0879982228

Trụ sở chính của Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Minh Đăng ở địa chỉ Số 208, Đường Lương Khánh Thiện, Phường Duyên Hải, Thành Phố Lào Cai, Lào Cai 31110.


Mã Số 5300806463

Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Minh Đăng với mã số doanh nghiệp 5300806463 bắt đầu hoạt động từ ngày 23/06/2022 và kinh doanh trong lĩnh vực Bán buôn tổng hợp, có người đại diện trước pháp luật là Nguyễn Văn Minh.

Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết và chỉ dẫn đường đi đến Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Minh Đăng.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp tại Phường Duyên Hải
  1. Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Minh Đăng Số 208, Đường Lương Khánh Thiện
  2. Công Ty TNHH MTV Phú Thành An Số 236, Đường Lương Khánh Thiện
  3. Công Ty TNHH MTV Đá Ốp Lát Hà Tăng Lô 6 + 7, Khu Tiểu Thủ Công Nghiệp Bắc Duyên Hải
  4. Công Ty TNHH MTV Phúc Vĩ Số 197, Đường Trần Thánh Tông
  5. Công Ty TNHH MTV Thương Mại Việt Phương Ô 16, Lô 39, Đường D3, Khu Tiểu Thủ Công Nghiệp Bắc Duyên Hải