Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 293

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 293

5300794112

Tỉnh Lào Cai
Số điện thoại:

Mã số 5300794112 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 293 được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập