Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Bản Cầm

Địa chỉ

Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Bản Cầm

5300793528

Tỉnh Lào Cai
Số điện thoại:

Mã số 5300793528 là mã số thuế của Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Bản Cầm được thành lập vào ngày 08/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập