Công Ty Cổ Phần Du Lịch Nông Nghiệp Ý Tý

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Nông Nghiệp Ý Tý

5300792147

Tỉnh Lào Cai
Số điện thoại:

Mã số 5300792147 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Du Lịch Nông Nghiệp Ý Tý được thành lập vào ngày 03/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập