Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Thủy Hải Sản Thành Đạt

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Thủy Hải Sản Thành Đạt

5300792122

Tỉnh Lào Cai
Số điện thoại:

Mã số 5300792122 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Thủy Hải Sản Thành Đạt được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập