Công Ty TNHH Chè Lùng Phình

Địa chỉ

Công Ty TNHH Chè Lùng Phình

5300788285

Tỉnh Lào Cai
Số điện thoại:

Mã số 5300788285 là mã số thuế của Công Ty TNHH Chè Lùng Phình được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập