Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thải Giàng Phố

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thải Giàng Phố

5300788140

Tỉnh Lào Cai
Số điện thoại:

Mã số 5300788140 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thải Giàng Phố được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập