Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Kim Sơn

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Kim Sơn

5300788133

Tỉnh Lào Cai
Số điện thoại:

Mã số 5300788133 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Kim Sơn được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 5702066949 - Công Ty TNHH TG86 Tỉnh Quảng Ninh
  2. 5702066674 - Công Ty TNHH Daxin Tỉnh Quảng Ninh