Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị 379 Lào Cai

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị 379 Lào Cai

5300786249

Tỉnh Lào Cai
Số điện thoại:

Mã số 5300786249 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị 379 Lào Cai được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập