Công Ty TNHH XNK Đông Bắc Á

Địa chỉ

Công Ty TNHH XNK Đông Bắc Á

5300779361

Tỉnh Lào Cai
Số điện thoại:

Mã số 5300779361 là mã số thuế của Công Ty TNHH XNK Đông Bắc Á được thành lập vào ngày 30/03/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập