Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Tà Ghềnh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Tà Ghềnh

5200920229

Tỉnh Yên Bái
Số điện thoại:

Mã số 5200920229 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Tà Ghềnh được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập