Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Mảnh Tàu

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Mảnh Tàu

5200920211

Tỉnh Yên Bái
Số điện thoại:

Mã số 5200920211 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Mảnh Tàu được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập