Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Lùng Phín Ngài

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Lùng Phín Ngài

5200920204

Tỉnh Yên Bái
Số điện thoại:

Mã số 5200920204 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Lùng Phín Ngài được thành lập vào ngày 19/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập